Thuis

Geschiedenis

Cultuur

Natuur

Dieren

Vervoer

Oorlog

Net als de andere eilanden had Texel het niet erg zwaar in de eerste jaren van de oorlog. Hoewel het eiland bezet was door de Duitsers en er overal bunkers waren, merkten de mensen weinig van de oorlogsellende. Toen het duidelijk werd dat Duitsland de oorlog zou gaan verliezen, werd er door de Duitsers noodgedwongen een niet zoín goed bataljon ingezet. Deze troep bestond uit krijgsgevangenen uit GeorgiŽ. Krijgsgevangenen zijn militairen die in de handen van de vijand zijn gevallen. Ze hadden dus eerst tegen Duitsland gevochten en moesten nu voor Duitsland vechten. Zij deden dit omdat ze in het gevangenenkamp bijna niets te eten kregen. Deze soldaten werden samen met Duitse soldaten op het eiland Texel geplaatst. Ze moesten daar vechten tegen de geallieerden. Tot ze in de nacht van 4 op 5 april in opstand kwamen tegen de Duitsers. Eerst  doodden zij de Duitsers met wie zij in hetzelfde vertrek gelegerd waren. Naar schatting zijn toen vierhonderd Duitsers om het leven gekomen. Alleen bij twee plekken lukte het de GeorgiŽrs niet om de Duitsers aan te vallen. Deze hoog in de duinen gelegen militaire troepen en de troepen van Vlieland en Den Helder hebben toen op 6 april het Georgische bataljon en daarbij de Texelse bevolking onder vuur genomen. Alleen al op Den Burg zijn toen honderden granaten afgevuurd. Natuurlijk stuurden de Duitsers al snel versterking naar het eiland. Zij hebben er ongeveer vijf weken over gedaan om de opstand van het Georgische bataljon, dat uit ongeveer 800 man bestond, te onderdrukken. In deze felle strijd zijn 565 GeorgiŽrs, 120 Texelaars en ongeveer 800 Duitsers om het leven gekomen, sommige mensen denken zelfs 2000. De strijd werd uitgevochten rond de vuurtoren, waar enkele GeorgiŽrs zich tot het uiterste verdedigd hebben, maar ze hebben het niet gered.

Aan de zuidzijde van de Hoge Berg, op de Georgische begraafplaats, is een groot deel van de gesneuvelde GeorgiŽrs begraven. Deze begraafplaats is genoemd naar de aanvoerder van het Georgische bataljon, Loladze. De Duitse slachtoffers werden in eerste instantie begraven op een gedeelte van de algemene begraafplaats in Den Burg. In 1949 vonden zij een laatste rustplaats op de militaire begraafplaats in IJsselsteijn, gemeente Venray. De 228 overlevende GeorgiŽrs zijn teruggegaan naar hun vaderland.

 
Maak een doekaart! Maak een ikkaart!