Thuis

Geschiedenis

Cultuur

Natuur

Dieren

Vervoer

Natuurbeheer
De natuur op de waddeneilanden is erg bijzonder. Vandaar dat er veel organisaties zijn die delen van de Waddeneilanden beschermen. Welke organisaties zijn dat en welke delen worden beschermd?

Op de waddeneilanden heb je 2 Nationale Parken.  Een Nationaal Park is een beschermd natuurgebied. Maar naast natuurbescherming is recreatie in die parken ook erg belangrijk. De 2 parken op de Waddeneilanden zijn: Nationaal Park Duinen van Texel, dit park bestaat bijna uit het totale duingebied van Texel, de zandplaat De Hors, de Texelse bossen en De Slufter. Dit is een prachtig gebied om te bekijken te voet, te paard of met de fiets. Nationaal Park Schiermonnikoog: het hele eiland Schiermonnikoog is een Nationaal Park. Je mag bijna overal komen op dit eiland, belangrijk is wel er mag niets vernield of verstoord worden en er mag geen lawaai worden gemaakt.

Er is een vereniging, de Waddenvereniging, die het natuurgebied de Waddenzee beschermt. Ook is er Staatsbosbeheer op Terschelling, Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder van ons land, zij wil zorgen voor een blijvende leefomgeving voor de mens, plant en dier. Maar ook zij willen zorgen voor de nodige recreatie in hun gebieden (zoals excursies enzovoort).

Zoals je leest zijn er erg veel verenigingen die delen van de Waddeneilanden beschermen. Maar je leest ook dat ze recreatie in die gebieden erg belangrijk vinden. Zo willen ze de mensen van de mooie natuur op de Waddeneilanden laten genieten.
 
Maak een taalkaart! Maak een ikkaart!