Thuis

Geschiedenis

Cultuur

Natuur

Dieren

Vervoer

Eb & vloed

De Waddeneilanden hebben elk etmaal (24 uur) 2 keer met eb en 2 keer met vloed te maken. Maar wat is eb en vloed nu eigenlijk? Hoe komt het elke keer tot stand? En wat zijn de gevolgen voor de Waddeneilanden?

Eb en vloed heeft te maken met de veranderende hoogte van het water. Bij eb zakt het water en bij vloed stijgt het water. De maximale waterhoogte heet hoogtij of hoogwater en de minimum hoogte laagtij of laagwater.

De beweging (eb en vloed) van het water komt vooral door de aantrekkingskracht van de maan. Het water wordt aangetrokken door de maan. De kant van de aarde die het dichtst bij de maan staat, wordt sterker aangetrokken. Aan de andere kant van de aarde worden ze minder sterk aangetrokken en daar ontstaat dan ook een ‘waterberg’ (zie afbeelding). Omdat de aarde in 24 uur 1 maal om haar as draait, is er per 24 uur 2 keer hoogwater en 2 keer laagwater.

De zon heeft een veel kleinere invloed op de bewegingen van het water. De invloed van de zon is alleen merkbaar door het springtij en doodtij. Bij springtij is de maximale hoogte van het water nog hoger dan bij een normale vloed. Bij doodtij is de vloed kleiner dan normaal.
Springtij Doodtij
Eb en vloed hebben invloed gehad op het ontstaan van de duinen op de Waddeneilanden. En als je tijdens een bezoek aan de Waddeneilanden wil wadlopen gebeurd dat altijd bij laagwater (eb). Anders word je wel erg nat. 
 
Maak een muziekkaart! Maak een doekaart!