Thuis

Geschiedenis

Cultuur

Natuur

Dieren

Vervoer

Duinen
De Waddeneilanden bestaan aan de noordwest kant voor een groot deel uit strand met daarachter duinen (net als aan in de rest van Nederland). Dit is alleen niet zo normaal als de meeste Nederlanders denken. Achter veel stranden in andere landen liggen geen duinen.

Hoe zijn de duinen ontstaan bij de Waddeneilanden en wat is de functie ervan? Duinen ontstaan niet overal langs de kust, daar zijn een aantal dingen voor nodig:

1. Er moet een zanderige zeebodem zijn, die schuin afloopt (net als het    strand in Nederland, waardoor je langzaam steeds een stukje dieper de zee in loopt);

2. Aanvoer van zand over de zeebodem naar de kust;

3. Golven en wind die naar het land toe waait;

4. Plantengroei, waardoor jonge duinen worden vast gehouden.

Door de branding (hoge golfslag bij de kust) wordt het zand van de bodem neergelegd langs de kust. Als het goed gaat wordt het zand met de vloedstroom net iets verder naar de kust gebracht dan het met eb mee wordt terug genomen. Daardoor wordt het strand een stuk breder. Als er dan planten beginnen te groeien en de wind blaast het zand er tegen aan, blijft het zand tussen de planten liggen. Hierdoor ontstaan kleine duinen. Als er weer andere planten gaan groeien, wordt er meer zand vast gehouden en wordt de duin weer groter.

De duinen bij de Waddeneilanden zijn er vooral voor recreatie. Er zijn veel fiets- en wandelpaden in de duinen aangelegd en je kunt op sommige plekken ook kamperen. Maar op Texel hebben de duinen ook een belangrijke zeewerende (dat de zee niet verder het land in komt) functie.

 
Maak een natuurkaart! Maak een kijkkaart!